No items found.
NEWS

APPLY posisjonerer seg for de store og grønne jobbene

March 22, 2021

– Tidligere har vi mest vært involvert i utførende og vedlikehold fasene, men med APPLY Studies ønsker vi å komme inn også i tidlig fase for å posisjonere oss best mulig blant kundene i deres utbyggingsprosjekter. Da vil vi få bedre sjanse for å vinne større EPCI-kontrakter, forteller Trond Grytten. Dette gjelder både subsea tie-back-modifikasjonsprosjekter og større multidisipline oppgraderinger på rigger og plattformer.

Den nye avdelingen engasjerer i dag omtrent 25 personer hvor fem er prosjektledere og resten er erfarne disipliningeniører. Både ved design av ny, og ved oppgradering av eksisterende infrastruktur, er målet til avdelingen å definere de mest hensiktsmessige tekniske og kommersielle prosjektparametrene for å forbedre produksjon, optimalisere ytelse, redusere utslipp og oppfylle lovgivningsmessige og kommersielle krav. Avdelingen drar også nytte av all kompetansen som er i de andre avdelingene og bruker kostnadeffektivt de rette ressursene der det trengs, når det trengs.

– Vi jobber også med grønne løsninger innen karbonfangst, plattformstrøm fra land/offshore vindturbiner og med å gjøre plattformene og riggene grønnere ved energioptimalisering og utslippsreduksjon. Mer konkret på det siste området ser vi blant annet på mulighetene for å bruke batterier som kan ta de verste toppene på energiforsyningen, og gjenvinne varmen fra eksosen fra motorer og gass turbiner, utdyper Grytten.

Viktig å tidlig finne gode helhetlige løsninger og konsepter

I mulighetsfasen studerer avdelingen om det i hele tatt finnes grunnlag for en bærekraftig løsning på prosjektutfordringen en står ovenfor. Faktorene som er viktige i denne sammenheng er teknologigap, økonomi, miljø og sikkerhet for infrastruktur og personell.

– Dersom vi sammen med kunden konkluderer at det er mulig å gjennomføre prosjektet, så etablerer vi 3-4 konsepter for løsning og estimerer hvor mye tid og penger det vil koste for hver enkelt. Når det mest gunstigste konseptet er valgt, går vi videre til FEED-fasen hvor løsningen blir enda mer konkretisert og klargjort for den utførende fasen hvor innkjøp og installasjonen begynner. Her er det vi har en naturlig hand-over til de andre forretningsområdene, forklarer Grytten.

– Har vi gjort en god og grundig jobb fra tidlig fase reduserer vi risiko ved å komme tidlig av gårde i riktig retning, og med det få færre forandringer senere i prosjektet, som er kostnadsbesparende for kunden.

I tillegg til Tronds egen bakrunn fra subsea vil APPLY også ansette en ny subsea Business Manager innen tidligfase for å kunne tilby brownfield tidligfase-studier og Owner’s Engineering-support som dekker både topside og subsea. Denne tjenesten vil være attraktiv spesielt for de mindre operatørene siden det vil redusere deres behov for å bygge egen organisasjon og redusere risiko og antall grensesnitt i prosjektene deres.

Veldig mye god kunnskap og erfaring i selskapet

Gjennom APPLYs 40-årige historie har en omfattende referanseliste blitt samlet. Listen inneholder ulike typer ingeniør- og modifikasjonsstudier for flere operatører og riggentreprenører. Videre har all akkumulert læring APPLY har oppnådd gjennom flere M&M og driftskontrakter blitt matet tilbake til CAPEX-studiene som tilfører betydelig verdi for våre kunder. Gjennom årene har APPLY også utviklet og optimalisert en prosjektutførelsesmodell (PEM) for tidlig fase og FEED studier, som er fleksibel og effektiv, og som lett kan tilpasses kundens krav.

Grytten har lang fartstid i bransjen, og så langt trives han godt i sin nye rolle i APPLY. Avdelingen skal omsette for rundt 20 årsverk før året er omme og vokse videre i 2020, en utfordring Grytten synes er spennende. Han trives også godt med folkene i APPLY.

– Jeg synes det er veldig kjekt med en ledelse som består av industrifolk med mange års erfaring. Det gjør at vi skjønner hverandre og snakker samme språk om hvor vi vil. Det er kort vei til toppen, folk blir hørt og man kan være med å påvirke selskapets retning. Det setter jeg stor pris på, sier Grytten.

– Det har vært utført mange studier i APPLY opp gjennom årene, så kunnskapen har vært der hele tiden. Oppgaven nå er å få konsolidert og satt i system denne kunnskapen slik at vi får hevet selskapets profil på denne type tjenester, og kapitalisere mer på de gode tidligfase folkene vi har hos oss.

– Vi har allerede mye å by på av gode ingeniører og tjenester og mer skal det bli, avslutter han.

Les mer om hvilke services APPLY Studies tilbyr ved å besøke APPLY.NO. Her ligger det også mange referanser på prosjekter som avdelingen har utført for forskjellige kunder og ledige stillinger i Studies-avdelingen.

Contact

Stavanger HQ

Moseidsletta 122
4033 Stavanger
Norway
+47 51 63 90 00

Bergen

Espehaugen 45
5258 Bergen
Norway
+47 51 63 90 00

Hammerfest

Strandgata 40,
9600 Hammerfest
Norway
+47 51 63 90 00

Warehouse Forus

Gamle Forusvei 12
4033 Stavanger
Norway
+47 51 63 90 00

Invoice

Apply AS
P.O. Box 8040
4068 Stavanger
Norway

Electronic invoice:
Send email
APPLY is a leading multi-discipline engineering company, specializing in contracts across all project phases - from concept development and studies to completion and commissioning.
Address:
Moseidsletta 122, 4068 Stavanger

Phone:
+47 51 63 90 00

Email:
firmapost@apply.no